Επιχειρήσεις
banner imagebanner image

 

Αναστασία Λεπίδα

Λογιστικό - Φοροτεχνικό - Ασφαλιστικό Γραφείο | Χρυσούπολη Καβάλας - Ξάνθη


Η ορθή λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης αποτελεί μια σημαντική λειτουργία που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών της γεγονότων. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύνομο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, οι επαγγελματίες καλούνται διαρκώς να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το λογιστικό γραφείο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΠΙΔΑ βρίσκεται στο πλευρό κάθε επιχείρησης που έχει ανάγκη συμβουλής και καθοδήγησης. 

 

Μέσα από την έμπειρη ομάδα μας η επιχείρησή σας θα βρίσκεται υπό συνεχή επίβλεψη, θα ενημερώνεστε συχνά για την πορεία της, ενώ παράλληλα θα λειτουργούμε συμβουλευτικά με στόχο την εξέλιξη και την ανάπτυξή της. 

Πιο συγκεκριμένα το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Τήρηση βιβλίων εταιρειών όλων των κατηγοριών
 Οργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίων
 Έκδοση μισθοδοσίας
 Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης
 Επιστροφές ΦΠΑ
 Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ
 ΕΣΠΑ
 Επενδυτικά & αναπτυξιακά προγράμματα
 Συμβουλευτική για την επιλογή μορφής εταιρείας


 

 


Στόχος μας είναι ο κάθε πελάτης να μας αντιμετωπίζει σαν έναν αξιόπιστο συνεργάτη κι έναν έμπιστο σύμβουλο σε κάθε του βήμα.
Για οποιαδήποτε ενημέρωση και επιπλέον πληροφορίες είμαστε στην διάθεσή σας.

 

 

  Γιαλόγλου & Ηφαίστου, Χρυσούπολη
  τηλ.: 2591023210, 2591024907, 2591025607

 

  Δαγκλή 1-3, Ξάνθη
  τηλ.: 6976231493